Ajattelutavat ja minäkäsitykset

Ajattelutavat uusiksi

Uskomukset ovat piintyneitä ajattelutapoja, kuin automaattiohjelmia, jotka ohjaavat tai rajoittavat toimintaamme päivittäin. Harjoituspainotteisella kurssilla tutustumme uskomuksiin yleensä: mitä ne ovat, miten niitä on tutkittu, miten itseä rajoittavia ajattelutapoja löytää ja miten niitä voi NLP-menetelmin muuttaa? Uskomusten muuttaminen voi auttaa vähentämään stressiä tai jännittämistä, parantamaan ihmissuhteita sekä vähentämään turhaa kiukustumista ja saavuttamaan siten paremman sisäisen rauhan.

Minäkäsitykset oppimisen kannustajana

Minä en opi englantia. Olen hyvä matikassa. Olen ujo. äiti sano, et meijän suvussa kenelläkään ei oo kielipäätä. Opettajat ja kouluttajat kohtaavat usein tällaisia minäkuvaa tai omaa osaamista koskevia ajattelutapoja. Tällaiset uskomukset ohjaavat toimintaamme ja vaikuttavat motivaatioomme ja itsetuntoomme: myönteiset käsitykset vahvistavat oppimista ja itsetuntoa, kielteiset taas rajoittavat sitä. Millaisena ihmisenä tai oppijana itseäni pidän, millaisia taitoja uskon voivani hankkia tai mikä ammatti on minulle mahdollinen? Harjoitteluun painottuvalla kurssilla tutustumme uskomuksiin yleensä ja mietimme keinoja rajoittavien käsitysten muuttamiseksi NLP-tekniikoiden avulla. Tutustumme myös siihen, mitä tutkimus kertoo uskomuksista ja itsetunnosta. Molemmat kurssipäivät päättyvät rentoutushetkeen.
1. Perusasioita uskomuksista
- Mitä uskomukset ovat?
- Myönteisistä käsityksistä ja niiden merkityksestä
- Uskomukset muuttuvat (myös) itsestään: kyseenalaistaminen
2. Lyhyesti NLP:stä
- Mitä NLP on?
- NLP:n miellejärjestelmistä ja taustaoletuksista lyhyesti
3. Rajoittavien minäkäsitysten muuttamista
- Kiinnitä huomiota sanoihin
- Värit ja metaforat avuksi (harjoittelua)
4. Minäkäsitykset
- Millaisia minäkäsityksiä meillä on?
- Itsetunto ja sen tutkimus
5. Rajoittavien minäkäsitysten muuttamista
- Opettajan omat uskomukset muutoksen esteenä?
- Uskomusten tietoista muuttamista (harjoittelua)
- Oppilaiden ja vanhempien rajoittavien käsitysten kohtaamisesta
6. Loppuyhteenveto

Minäkäsitykset ja itsetunto

Myös minäkuvaa ja omaa osaamista ohjaavat monet myönteiset ja kielteiset uskomukset. Ne ohjaavat sitä, millaisena henkilönä tai oppijana itseämme pidämme tai millaisia taitoja uskomme voivamme hankkia. Minäkuva tai minäkäsitys on siis joskus menneisyydessä tehty valinta, päätös, jota voi halutessaan muuttaa ja siten parantaa itsetuntoaan. Itsetunto puolestaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi stressaantumisherkkyyteen ja loppuunpalamistaipumukseen. Harjoitteluun painottuvalla kurssillamme keskitymme tutkimaan ennen kaikkea itsetuntoon vaikuttavia uskomuksia. Tutustumme eri itsetunnon lajeihin ja opettelemme muuttamaan rajoittavia, minäkuvaa koskevia päätöksiämme NLP-tekniikoiden avulla. Lyhyesti tutustumme myös joihinkin osiin uskomusten ja itsetunnon tutkimusta.