Kääntäminen ja tulkkaus

TULKKI JA KÄÄNTÄJÄ

DKK, FK (käännöstiede)

Tulkkauskielet

Kääntäminen, kieliparit

Auktorisoitu kääntäjä:
(Aik. virallinen kääntäjä)

  • venäjä-suomi
  • Kääntämisen erikoisalat:

  • Tekniikka (erityisesti koneenrakennus)
  • Kauppa (varsinkin sopimukset)