Tutkimusalat

Muisti ja kognitio: Esseitä

Tulkin muisti: Viimeisin julkaisu suomeksi:

Mielikuvat: Esseitä:

Muut kiinnostuksen kohteet

Eläinten kielen ja kognition tutkimus, erityisesti kielen ja kognition evoluution näkökulmasta

Aiheesta kolme julkaisua:


Evoluutio ja erityisesti ihmisen evoluutio: Esseitä: