Tämänhetkinen tutkimustoiminta

Kognitiotieteen tohtoriopiskelija, Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
Väitöstutkimussuunnitelman tiivistelmä

Tuorein koevaihe - alustavia tuloksia
Yleistä tietoa muistista ja toiminnanohjauksesta ja niiden testaamisesta:
Kolmannen tutkimusvaiheen tuloksia:
Toisen tutkimusvaiheen tuloksia:
Julkaistut artikkelit:

Esitelmiä - Kolmas tutkimusvaihe, alustavia tuloksia: Esitelmiä - Toinen tutkimusvaihe:
Esitelmiä - Ensimmäinen tutkimusvaihe: